Werkwijze :

Bij tijdvoorruimte.nu kan je terecht na afspraak via de contact-pagina. Dat kan op eigen initiatief of na doorverwijzing van huisarts, CLB, leerkracht, ... . . Je kan me ook elke maandag bellen tussen 19u en 20u op het nummer 0497 117437.

Voor kinderen tot 13 jaar komen eerst de ouders zonder kind, op intakegesprek. Daar kunnen bezorgdheden en situaties besproken worden. Ik vertel je mogelijks ook al iets over de werkvormen en visie die ik hanteer. Voor de gesprek vul je liefst eerst een verkennende vragenlijst in, zo kan ik me gerichter voorbereiden. Samen spreken we jullie bezorgdheden door en stemmen we wederzijdse verwachtingen op elkaar af. Als we er beide een goed gevoel rond hebben komt uw kind ook voor een eerste keer naar hier. Als ook uw zoon of dochter achter de begeleiding staat starten we de coaching of een traject : uw kind komt een aantal keer op een afgesproken tijdstip naar de praktijk. Daar gaan we kijken naar welke vaardigheden nodig zijn om oplossingen te vinden. We ontwikkelen ze, en oefenen ze in. We werken altijd stap voor stap op het ritme van uw kind. Daarbij gebruiken we een grote waaier uit verschillende stromingen : speltherapie, pedagogie, kinderyoga, muziektherapie, beeldend werken, … Naast een inspirerende lichte praktijkruimte kunnen we ook gebruik maken van groene tuin, met enkele rituele hoekjes. Belangrijk is ook dat uw kind weet waarom het naar 'tijdvoorruimte.nu' komt. Neem samen al eens een kijkje op de 'Hé jij-pagina' van deze site. Na een traject van vijf kindersessies koppelen we terug tijdens een oudergesprek. Van daaruit wordt dan bekeken hoe het verdere verloop van de begeleiding er kan uitzien. Het kan ook zijn dat jullie na een eerste blok van 5 sessies alleen verder kunnen. Omdat elk kind en elke situatie uniek is, kan hier in overleg ook van afgeweken worden. Voor het effect van de therapie is het belangrijk regelmatig te komen.

Voor iets oudere kinderen vanaf 14 of 15 jaar maak ik liefst eerst een intake-afspraak met de jongere zelf. Zo kan ik me dichter bij de jongere plaatsen en beter afstemmen op wat nodig is om de problematiek aan te pakken. Natuurlijk nodig ik je als ouder ook na één of twee sessies uit om dingen terug te koppelen, dit steeds in overleg met de jongere.

Op vraag werk ik samen met andere betrokkenen, CLB, leerkrachten, psycholoog,.... . Bij kinderen met psychiatrische problemen werk ik altijd samen met een psychiater.

Gescheiden ouders kunnen elke apart een vragenlijst invullen en ook apart of met plus-ouder naar de intake/oudergesprekken komen.

kindercoach, praktijk, tijd en ruimte,kindertherapie , emblem, sociale problemen, oplossingen, gedragsproblemen, spelen, klei, creatieve therapie
kindercoach, praktijk, tijd en ruimte,embem, kindertherapie, creatieve therapie, gedragsproblemen, sociale problemen, oplossingen, schilderen, kinderen

Tarieven :

Elke sessie duurt ongeveer een uur. Administratietijd en supervisietijd is inbegrepen in de kosten.

Intake ouder(s) - Oudergesprek : € 55.

Intake Kind/Jongere - sessie : € 55.

Traject-korting : Bij vastleggen en betaling van het traject van 5 kindersessies na intake kind/jongere en voor aanvang van de tweede sessie betaal je € 50 totaalkost voor 5 sessies : € 250 ipv € 275)

Een gesprek of sessie op verplaatsing : € 65.

Alle materialen zijn inbegrepen + water of thee.

Gelieve het beginuur van uw individuele sessies steeds te respecteren. Er is geen wachtplaats in de praktijk.

Afspraken die niet kunnen doorgaan kunnen ten laatste 24u van tevoren kosteloos geannuleerd worden per sms of per mail. Minder dan 24u vooraf annuleren vereist een doktersattest. Afspraken die vergeten worden, worden aangerekend.

Betalen kan cash, via mobiele overschrijving, met de payconiq-app/QR-code en met een gewone overschrijving. Op het einde van een begeleiding kan een factuur opgemaakt worden.

Er is voorlopig nog geen tussenkomst van het Ziekenfonds.