Werkwijze :

Je kan terecht Bij Tijd Voor Ruimte na afspraak. Dat kan op eigen initiatief of na doorverwijzing van huisarts, CLB, leerkracht, ... .

Je kan me contacteren via de contactpagina of veerle@tijdvoorruimte.nu,

1.  Nog voor het intake-gesprek stuur ik je vrijblijvend een verkennende vragenlijst.

2. De ouders komen eerst zonder het kind naar een intake gesprek. De bezorgdheden en verwachtingen worden besproken. (Kinderen + 13 zie ik eerst zonder de ouders, en daarna doe ik de intake met de ouders)

3. Het kind komt op het afgesproken tijdstip alleen naar de eerste verkennende sessie. Als iedereen een goed gevoel bij de samenwerking heeft kan er een traject worden opgestart.

4. Na ongeveer 5 sessies komt er weer een oudergesprek om het verloop en het vervolg te bespreken. Soms kan je al alleen verder na 5 sessies, soms ook niet.

***

Belangrijk is ook dat uw kind weet waarom het naar 'Tijd Voor Ruimte'' komt. Neem samen al eens een kijkje op de 'Hé jij-pagina' van deze site.

Als je wil werk ik samen met andere betrokkenen, CLB, leerkrachten, psycholoog, .... . Bij kinderen met psychiatrische problemen werk ik altijd samen met een psychiater.

Gescheiden ouders kunnen elke apart een vragenlijst invullen en kunnen ook apart of met plus-ouder naar de intake/oudergesprekken komen.

kindercoach, praktijk, tijd en ruimte,kindertherapie , emblem, sociale problemen, oplossingen, gedragsproblemen, spelen, klei, creatieve therapie
kindercoach, praktijk, tijd en ruimte,embem, kindertherapie, creatieve therapie, gedragsproblemen, sociale problemen, oplossingen, schilderen, kinderen

Tarieven vanaf 1/9/2023:

Individuele begeleiding kind/jongere :

Intakegesprek ouders : € 75/sessie (75 min)

Intake kinderen : € 65 /sessie (60min) (=onveranderd)

Tussentijdse evaluatie met ouders rond traject kind/jongere : € 75/sessie (75 min)

1 individuele sessie kind/jongere -18j : € 65/sessie (55min) (=onveranderd)

       Trajectkorting : 5x1 sessie (wekelijkse of 2-wekelijks) kind/jongere -18j : € 300/5 sessie (55min) (=onveranderd)

1 sessie met meerdere personen (vb : kind-(groot)ouder-broer-zus-vriend(in)-…) € 75/sessie (75min)

Een gesprek of sessie op verplaatsing kan enkel in uitzonderlijke situaties : € 85/sessie (55min)+ verplaatsingsonkosten (€ 0,42/km)

Voor het opmaken van een verslag wordt € 75 aangerekend.

Alle prijzen zijn :

- inclusief btw

- inclusief voorbereiding, administratie, schoonmaak, intervisie & supervisie.

- inclusief telefonisch contact school/CLB/arts.

- inclusief gebruik/verbruik gewone materialen. (papier/klei/verf/lijm/stiften/wasco’s…)

- exclusief afbakken van klei-werken (950°). Gemiddeld : €2-€4/werkje/bakbeurt

Respecteer het beginuur/einduur van uw sessie. 

Vastgelegde afspraken kunnen tot 48u vooraf geannuleerd of verplaatst worden. (liefst via sms of mail)

Binnen de 48u kan deze plek meestal niet meer ingenomen worden door een andere cliënt, daarom zal deze afspraak volledig aangerekend worden. Afspraken die vergeten worden, worden aangerekend.

Betalen kan cash, via mobiele overschrijving of met de payconiq-app/QR-code.

Wens je een factuur, meld dit bij aanvang van begeleiding.

Sommige ziekteverzekeringen voorzien een gedeeltelijke terugbetaling. Ik vul de formulieren graag in.