Wat is Integratieve Creatieve Kindercoaching precies ?

* Aan de basis voor elke begeleiding, coaching of therapie van kinderen liggen de universele rechten van het kind.

Ieder kind, hoe klein ook, is een totale mens naar wie je kan luisteren, mee kan overleggen en wiens mening ertoe doet. Elke kind heeft het recht om zijn eigen probleem op zijn eigen wijze op te lossen.

* In de Integratieve Kindercoaching staat het kind centraal. Niet de klacht of de ouders, niet de methode of de coach/therapeut. Het kind wijst de weg, de omgeving is aanwezig en leert hoe het kind te steunen om het zelfhelend vermogen te vinden en in te zetten. Ook bij kinderen zijn er mentale, sociale, emotionele, lichamelijke, spirituele en gedragsmatige elementen die een rol spelen in hun leven en beleving. Enkel werken op gedrag zou onrecht aandoen zijn aan kinderen.

* Vaak gaan de struikelblokken van kinderen en ouders over gevoelens. Je hebt ergens last van. Ergens last van hebben is vooral een gevoel en niet zozeer een gedachte. Veel mensen gaan pas naar een coach of therapeut als ze zoveel last hebben en strop zitten. Emotioneel slimmer en vaardig worden tov en bepaald gevoel is een algemeen doel van de begeleiding. Hier plaatsen we 3 categoriën van gevoelens. Gevoelens van vroeger, gevoelens van nu, en een combinatie van beide. Die gevoelens komen naar buiten in de vorm van reacties, reacties op gebeurtenissen. Als reacties naar onze mening ‘buiten verhouding’ zijn met wat er in het hier en nu gebeurt is, kan je aannemen dat er ook (onbewuste) dingen van vroeger meespelen. Dan is de aanleiding van een gedrag (gevoel) iets anders dan de oorzaak van een gedrag (gevoel). Zo zullen we heel regelmatig ook naar binnen gaan kijken en naar het verleden.

* Het kind is diegene die uiteindelijk zelf de weg zal vinden en gaan. De coach zal via een oordeelloze empathie de taal verstaan en beantwoorden die het kind spreekt (via spel, creatief bezig zijn, .. ) Niets is gek of onnozel in de therapie. Zo geeft de coach het zelfhelend vermogen dat iedereen in zich draagt volop aandacht en activeert het. Het beïnvloeden van het proces is gericht op het in gang zetten van de zelfsturende energie en het sterker maken van het innerlijke compas van het kind. Belangrijk daarbij is het groeien van de zelfstandigheid, zelfbeschikking, zelfrespect, zelfvertrouwen. Als het innerlijke kind stevig is, kan het ook zelf gaan uitvinden hoe het anders kan omgaan met de klacht, en hoe de lading erop kan verminderen. Kinderen zetten graag en soms snel groeistappen als ze het vertrouwen krijgen van volwassenen die echt geïntereseerd zijn en hen werkelijk willen helpen.

* Dat ouders een belangrijke rol spelen in het leven van hun kinderen is vanzelfsprekend. Ze kunnen ook werkelijk iets betekenen in het overwinnen van de moeilijkheden die een kind of gezin doormaakt. Daarbij is niet zozeer het consequent handelen van de ouders het belangrijkste, wél het consequent in contact blijven met je kind én met jezelf. Een integratief begeleider, begeleid niet alleen het kind, maar gaat ook de ouders ondersteuninen met tips en advies.

* De integratieve technieken zijn niet verbaal, ook al wordt er veel gesproken ter ondersteuning van het proces. Ook kinderen die weinig praten communiceren. Ze laten weten via gelaatsuitdrukkingen, gebaren, spel, praatpapieren, ...  wat ze te zeggen hebben. De creativiteit zit niet alleen in het creatief spelen (met klei, verf, ...) maar vooral ook in het anders kijken en luisteren naar kinderen, hun problemen en oplossingen. Een integratief coach is een expert in het verstaan en aftoetsen van deze taal tot het heel helder is voor coach, kind en ouders. De vragen en suggesties die de coach heeft zijn ter ondersteuning van het bewustwordingsproces en veranderingsproces. Elk kind leeft al zijn hele leven met zichzelf en is dus ook expert van zichzelf. Soms lijkt het zo wel erg simpel, maar dat is het natuurlijk niet altijd. Kiezen om te gaan kijken naar een mogelijke oplossing is altijd een goeie keuze, én een moedige.

* de nieuwste modellen van Interactionele Vormgeving worden gebruikt om situaties, klachten, systemen, hulpbronnen en oplossingen in kaart te brengen. Daarbij vormen de schema's van Wilber een belangrijke basis.  Een integratieve visie op coaching en therapie wil verder ook zeggen dat er meerdere stromingen, technieken en werkvormen uit de psychologie, psychotherapie en de (ped)agogie aangewend worden. 

* De integratieve coaching of therapie is bij voorkeur een kortdurende therapie, en dan gaat het meestal over 5 tot 25 contactmomenten met het kind. Natuurlijk is elke situatie anders en uniek, en zijn er op dat vlak gaan standaardmaten te hanteren. Het neemt zijn tijd zoals het is. Een belangrijke reden om de begeleiding toch geen jaren te laten aanslepen bij kinderen is dat levensfasen elkaar snel opvolgen. Elke nieuwe fase vraagt alle aandacht en energie. Als de verwerking van dingen uit de vorige periodes worden overgeslagen dan lijkt het wel alsof het kind er is uit gegroeid. Dat blijkt dan toch vaak niet het geval wanneer je beseft dat heel veel volwassenen problemen ervaren naar aanleiding van onverwerkte dingen uit hun kindertijd. Hoe eerder een kind de problemen doorworstelt, hoe gezonder (en dus gelukkiger) het zich zal kunnen ontwikkelen in de nieuwe levensfase.

En is dat niet wat we allemaal willen voor onze kinderen, dat ze gezond, weerbaar en gelukkig hun kindertijd doorlopen en zo hun eigen plekje in de wereld innemen ?