Wat is Creatieve Therapie precies ?

Creatieve therapie is een actieve therapeutische vorm waarbij je laagdrempelig met jezelf en je hindernissen aan de slag gaat. Het brengt je niet alleen verrassend dichter bij de plek waar oplossingen zich schuilhouden, het bevordert ook de innerlijke rust. Het zorgt voor die diepe inzichten in je eigen binnenkant, die nodig zijn voor zijn blijvende verandering. 

 

* Iedereen heeft het recht om zijn probleem op zijn eigen wijze te benaderen en om er op zijn manier mee om te gaan .

* In de Creatieve Therapie staat de mens als geheel centraal. Niet de klacht of de omgeving, niet de methode of de coach/therapeut. In elke situatie zien we mentale, sociale, emotionele, lichamelijke, spirituele en gedragsmatige elementen die een rol spelen in het leven en beleving. Die kunnen allemaal aan bod komen tijdens de begeleiding. Enkel praten over gedrag zou onrecht aandoen aan jezelf.

* Vaak gaan de struikelblokken over gevoelens en eigen beleving. Je hebt ergens last van. Ergens last van hebben is vooral een gevoel en niet zozeer een gedachte. Hoewel we als volwassenen dan vaak heel wat gaan nadenken, in cirkels denken, piekeren, ... vastdenken. Veel mensen gaan ook pas naar een coach of therapeut als ze er genoeg last van hebben en helemaal strop zitten. Als algemeen doel zou je kunnen stellen dat het gaat om emotioneel slimmer en vaardig te worden ten opzichte van een bepaald gevoel. We onderscheiden hier 3 categorieën van gevoelens. Gevoelens van vroeger, gevoelens van nu, en een combinatie van beide. Die gevoelens komen naar buiten in de vorm van reacties, reacties op gebeurtenissen. Als reacties naar onze mening ‘buiten verhouding’ zijn met wat er in het hier en nu gebeurt is, kan je aannemen dat er (onbewuste) dingen van vroeger meespelen. Zo zullen we soms ook moeten kijken naar het verleden. (het innerlijke kind, …). Dat gebeurt op jouw ritme en in volle afstemming met wie jij bent.

* De ‘Creatieve Therapie’ bevat technieken uit de beeldende therapie, bewegingstherapie, dramatherapie en muziektherapie. De vier media worden gericht als middel ingezet om handelings- en ervaringsgericht te gaan werken. Als we enkel en alleen praten OVER problemen duurt het vaak heel lang eer we tot een kern kunnen doordingen. Creatief bezig zijn bevindt zich in die delen van de hersenen waar de gevoelens, maar ook de problemen en de oplossingen te vinden zijn, en waar het cognitieve denken minder zijn plek opeist. Zo worden mechanismen, onverwerkte emoties, onbewuste aannames of overtuigingen in ons visier geplaatst, om daar iets mee te kunnen doen. Uiteindelijk komt er een verandering op gang waarbij de last vermindert en het welbevinden vergroot. Onbewuste, innerlijke blokkades of blokkades in interactie kunnen zo opgeheven worden, er kan ingezet worden op een alternatief. Dat er bij het vinden gepaste alternatieven heel wat creativiteit aan te pas komt ligt voor de hand.

* De cliënt is diegene die uiteindelijk zelf de weg zal vinden en gaan. De therapeut zal via oordeelloze empathie de innerlijke en creatieve taal verstaan en beantwoorden. Niets is gek of onnozel in de therapie. Het moet niet mooi zijn, je hebt geen voorkennis nodig. Zo geeft de therapeut het zelfhelend vermogen dat iedereen in zich draagt volop aandacht en activeert het. Het beïnvloeden van proces is gericht op het in gang zetten van de zelfsturende energie en het sterker maken van het innerlijke compas. Belangrijk daarbij is het groeien van de zelfstandigheid, zelfbeschikking, zelfrespect, zelfvertrouwen. Als het innerlijke zelf stevig wordt, kan het ook zelf gaan uitvinden hoe je anders kan omgaan met de klacht, en hoe de lading op de klacht misschien ook kan verminderen.

* De creatieve technieken zijn in de eerste plaats niet verbaal, ook al wordt er soms veel gesproken ter ondersteuning van het proces. Een creatief therapeut is een expert in het verstaan, vertalen en aftoetsen van non-verbale taal om ze helder te krijgen voor therapeut en cliënt. De vragen en suggesties die de therapeut heeft zijn ter ondersteuning van het verhelderingsproces en veranderingsproces. Elke mens leeft al zijn hele leven met zichzelf en is dus ook expert van zichzelf. Soms lijkt dit dan zo wel heel simpel uitgelegd, maar dat is het natuurlijk niet altijd. Kiezen om verder te gaan kijken naar een mogelijke oplossing is altijd een goeie keuze, én een moedige.

Soms heb je iemand nodig, om die eigen energie weer los te weken, te leren voelen, en te gaan benutten in je dagdagelijks bestaan.