Wat houdt verlies-en rouw begeleiding precies in ?

Met behulp van creatieve spelvormen ga ik voorzichtig in verbinding, luister ik met het hart en zoek naar een eigen taal om met het verdriet, de pijn,  om te gaan. Die taal kan verschillende vormen aannemen, lichaamstaal, scheuren, plakken, klei, schilderen, zingen, roepen, geluid maken, .... . Het kind of de jongere leert om naar zijn eigen kracht op zoek te gaan en die te versterken. Van daaruit vertrekt de weg naar wat voor hem nodig is om tot innerlijk herstel, rust en veerkracht te komen. De basis voor de individuele therapie is fijnzinnige afstemming tussen begeleider en kind, want rouwen en omgaan met verdriet en emotionele pijn doet iedereen anders. 

* Bij verlies-en rouw begeleiding kijken we naar gebeurtenissen in je leven die voor jou een verlieservaring betekenen en hoe dat voor jou is.

* Dat kan gaan om verlies van een dierbare door de dood, of situaties met zelfdoding of zelfdodingsgedachten, maar ook scheiding (van partner of van ouders), verlies van gezondheid of leren omgaan met beperkingen, verlies van zelfwaarde (vb door pesten), ….

* Soms gaat het om een recente verlieservaring, maar het kan ook gaan om een verlies dat jaren geleden plaats vond (dat kan gaan tot meer dan 50 jaar geleden). Dan spreken we van uitgestelde rouw.

* Heel vaak worden mensen bij verlieservaringen geconfronteerd met hopen lastige gevoelens waarbij we niet geleerd hebben om er mee om te gaan. Zicht krijgen op deze gevoelen en uitzoeken wat er nodig is om ze te bevatten, te plaatsen is onderwerp van de begeleiding. Felle boosheid, angst of paniek, oeverloos verdriet, schuldgevoelens of dodelijk vermoeid zijn, het zijn vaak de ingrediënten van het emotioneel vat op momenten van verlies, of het zijn emoties die we wegdrukken en op een bepaald moment toch de kop opsteken onder de vorm van agressie, apathie, …. . We leren zoeken naar jouw eigenste manieren om het verlies te verwerken , het een plaats te geven, en ook naar de manier hoe jij het leven opnieuw structuur, vorm, inhoud en zin kunnen geven.

* De termijn van het rouwen, het rouwproces en het herstel is voor iedereen anders. Door afgestemd te blijven bij jou volg ik het ritme van wat jij op dat moment aankan. We bekijken samen hoe en wanneer het tijd is voor volgende stappen.

* De werkvormen die ingezet zullen worden, zijn afgestemd op wie jij bent. Voor de ene persoon werkt therapeutisch schrijven helend, de andere werkt liever met klei, en nog een andere verkiest wasco’s of verf. Er zijn ook enkele rituele hoeken in de tuin die ingezet kunnen worden. We gebruiken meestal ook veel verbale en non-verbale symbolen.

We gaan het proces aan van verlies, en pijn, van gemis en rouw, op jouw maat, om beetje bij beetje jouw weg te vinden in wat jou overkomen is.