Navormingen & Studiedagen : Voor leerkrachten, jeugdwerkers en creatieve coaches.

Ik kom naar je toe !

Doen - Leren - Ontdekken - Evalueren - In Ontwikkeling - Begeleiden - Loslaten - Plezier - Stilstaan - Samen - Creatief - Uitproberen - Leiding Geven

 

Hieronder vind je een waaier aan creatieve, muzische en (ped)agogische navormingen en studiedagen voor leerkrachten, coaches, jeugdwerkers en andere begeleiders. We werken rond inhouden, vormen en technieken die in verband staan met creatieve en (ped)agogische ontwikkeling bij groepen. Daarbij is krijgt het proces van de groep zelf aandacht, net als de individuele beleving van elke deelnemer. Wat kan ik als begeleider bieden en hoe stimuleer ik creativiteit bij mijn groepen. Hoe moet het dan met de 'punten op het rapport' of wat zeg ik als kinderen me vragen of het 'mooi' is ? Via creatief handelen en beleven worden universele menselijke thema's zichtbaar en bespreekbaar. Deze navorming is volledig interactief: geen ellenlange presentatie of hand-outs, maar hands-on! Op het einde van de workshop hebben de deelnemers een concrete aanzet om direct zelf aan de slag te gaan.  Dompel je onder in je eigen creativiteit en groei als coach of leerkracht !

Er is vast een interessante navorming voor jouw doelgroep. Vind je niet wat je zoekt, neem dan gerust contact op, ik werk ook op maat van jouw doelgroep, met jouw thema's of rond de gewenste technieken.

 

kindercoach, zelfstandige praktijk, creatieve therapie, pedagogisceh studiedagen, emblem, leerkrachten, jeugdwerkers, advies, ondersteuning, begeleiding, veilig, vakkenis, vaardeigheden, muziek, dans , drama, beweging, samen, agogisch, pedagogisch, emblem
kindercoach, zelfstandige praktijk, emblem, creatieve therapie, individueel, samen, in groep, workshops, advies, ondersteuning, begeleiding, muziek, dans, drama, beeld, beweging, veilig, ervaren, op verplaatsing
creatief therapeut, zelfstandige praktijk,  kindercoach, ervaring, advies, ondersteuning, begeleding, groepen, kinderen, leerkrachten, jeugdwerkers, pedagogiscje studiedagen, helpen, muziek, drama, beweging, beeld, technieken, emblem, vaardigheden, onhoud

Vast aanbod en Navormingen op maat

1. Muzisch Evalueren : Deel 1, Kijk eens door een andere bril, luister eens met andere oren, spreek de taal van de zintuigen.

Gebaseerd op de ‘growth mind set’ (de kracht van geloven dat je zelf kan verbeteren) van Carol Dweck, gaan we vooral zelf veel doen. We experimenteren op muzisch gebied, en spelen met muzische evaluatietechnieken. Zo ontdekken we wat dat teweeg kan brengen en hoe ik me als begeleider kan opstellen.

 

2. Muzisch Evalueren : Deel 2, Het creatief proces ontleed.

Welke stappen ontwarren we in een goeie creatieve les en welke voorwaarden zijn daaraan verbonden. Dat gaat dan over inhoud en vorm, veiligheid, zintuigen prikkelen en organisatiemogelijkheden. We gaan aan de lijve ondervinden welke invloed verschillende factoren kunnen hebben op het creatieproces van de kinderen en de leerkrachten.

 

3. Recyclage hier, recyclage daar, recyclage overal !

Verschillende muzische domeinen toegepast op het thema recyclage.

Een doe-workshop waarbij we vooral muzikaal en beeldend uitgebreid aan de slag. Hoe koppel je de domeinen aan mekaar en wat is het effect op je leerlingen ? Hierbij komen diverse technieken aan bod en geven we ook aandacht aan de lesopbouw en bijbehorende (ped)agogische inhouden.

 

4. Aan de slag met muziekinstrumenten deel 1 :

In deze doe-workshop gaan we zelf muziek maken, composities in elkaar steken en de mogelijkheden van grafische partituur uitdiepen. We werken met allerhande klein slagwerk en met eco-percussie. Tips en Tricks voor niet-muzikanten om een klas laagdrempelig en experimenteel te laten werken met klank en muziek. Hoe is het om van een klas vol unieke kinderen een welluidend samenspelend orkest te maken ?

 

5. Aan de slag met muziekinstrumenten deel 2 : Het begeleiden van eenvoudige liedjes met klein slagwerk nemen we onder de loep. En hoe pak je dat aan zonder dat het chaos wordt in je klas ? Ook leren we werken we met body-percussie, en/of boomwhackers. Welke emoties, gedachten en overtuigingen merk je bij jezelf op, en kan je ontdekken bij je kinderen ? Hoe hoog leg je de lat en wat doe je als de vonken overslaan ?

 

6. Navormingen en Studiedagen op Maat : Muzische, creatieve pedagogische en/of agogische studiedagen op maat, met als medium beeld, beweging, muziek of drama. In overleg worden thema’s en mogelijkheden besproken.