Creatieve Therapie

voor jongeren en volwassenen

Heb je het gevoel dat je regelmatig tegen dezelfde dingen aanloopt ? Maak je je zorgen over je lichamelijk of emotioneel welzijn maar kan je het niet direct duiden of oplossen. Voel je je niet gezien, en lukt het niet om dingen duidelijk te maken aan je omgeving. Soms gebeuren er dingen in je leven die niet vanzelf hun plek vinden, soms sluipt iets ongemerkt in je leven waarbij alles gaat wegen. Dan kan het fijn zijn als er iemand echt luistert en helpt. 

Tijdens de individuele sessies is er volop aandacht voor datgene wat nu voor jou belangrijk is. Omdat het vaak niet helpt om enkel OVER je problemen te PRATEN gaan we er ook actief mee aan de slag. (prenten, verf, klei, geluid,...) We gaan doen ! We maken géén kunstwerken en er is geen talent of voorkennis nodig. We geven vorm aan wat vanbinnen leeft om weer voeling te krijgen met je innerlijk compas en de weg die je wil gaan.

Naast een inspirerende en lichte praktijkruimte kunnen we ook gebruik maken van de groene tuin met enkele rituele hoekjes. 

Lees meer ...


Een Creatief Therapeut is iemand die alle zintuigen en zijn hart open zet om tot creatieve uitdrukkingsvormen te komen die bij jou passen. Je krijgt ruimte voor alles wat er is, zonder oordeel. Het heel proces van gewaarworden tot verwoorden wordt ondersteund op zachtmoedige, afgestemde wijze.

Als je :

 • niet goed in je vel zit, en daar precies geen vat op krijgt
 • denkt dat anderen beter zijn dan jezelf
 • vaak verdrietig of vaak verlegen bent en daar last van heeft
 • vaak lichamelijke klachten hebt en de dokter niets kan vinden
 • lichamelijke klachten hebt waar wél een diagnose is, maar er toch niet goed weet hoe er dagdagelijks mee om te gaan
 • (over)leeft met chronische aandoeningen
 • niet kan slapen of vaak nachtmerries hebt
 • vaak zo boos, verdrietig, angstig, uitbundig, .... wordt dat je jezelf verliest
 • last hebt van angsten
 • niet weet hoe vrienden te maken
 • niet meer bent wie je was door omstandigheden, en niet weet wie je dan wél bent.
 • het moeilijk hebt met scheiding, verhuis of nieuw samengesteld gezin
 • last heeft van grote angst om fouten te maken
 • iemand verloren bent en de persoon heel erg mist
 • niet weet hoe met onenigheden of conflicten om te gaan
 • vaak hevig reageert op prikkels uit de omgeving
 • pest of gepest wordt
 • niet tot ontspannen komt, of altijd moe bent
 • iets vervelends hebt meegemaakt en dat geen plek kan geven
 • een operatie of ingreep moet ondergaan of ondergaan hebt
 • leeft in een gezin of omgeving waar iemand (chronische) ziek is, een depressie heeft, ...
 • last hebt met grenzen aangeven/respecteren
 • een label (ADHD, ADD, …) heeft maar niet weet hoe ermee om te gaan

creatieve therapie, zelfstandige praktijk, volwassenen emblem idiviueel gedragsprobelemen sociale problemen angsten, creatief, luisteren, emblem individueel,
creatieve therapie, zeflstandige praktijk,kindertherapie, kindercoach, emblem, sociale problemen, angsten, burn out, zelfbeeld, gedragsproblemen, oplossingen, advies, ondersteuning, creatief, begeleiding, vakkenis, betrouwbaar
zeflstandige praktijk, emblem, kinderoach, kinderterhapeut, creatieve therapie, gedragsproblemen, oplossingen social problemen, angsten, advies, ondersteuning, begeleiding, veilig, creatief, individueel
emblem, zelfstandige praktijk, creatieve therapeut, kindertherapie, oplossingen, sociale problemen, gedragsproblemen, advies, ondersteuning, begeleiding, degelijk, vakkenis

Beroepsgeheim

Als Creatief Therapeut werk ik onder het beroepsgeheim, dat wil zeggen dat ik niemand vertel wat jij me zegt. Enkel als er iemand gevaar loopt ga ik dit als Creatief Therapeut eerst met jou overleggen en vertellen aan iemand die jullie verder kan helpen.