Werkwijze :

Je kan terecht bij Tijd Voor Ruimte na afspraak.

Dat kan op eigen initiatief of na doorverwijzing van huisarts, CLB, leerkracht, ... .

Je kan me bereiken via de contactpagina of via veerle@tijdvoorruimte.nu .

1.  Nog voor het intake-gesprek stuur ik je vrijblijvend een verkennende vragenlijst.

2. Je komt voor een eerste intake-gesprek naar de praktijk, waar we de situatie bespreken en de verwachtingen op elkaar kunnen afstemmen.  Als het voor alle partijen goed voelt starten we een begeleiding op.

3. We bespreken op regelmatige basis welke invloed de therapie op jouw leven heeft en welke frequentie optimaal is om te komen.

4. Wanneer je alleen verder kan nemen we gepast afscheid.

***

Op vraag werk ik samen met andere betrokkenen, CLB, leerkrachten, psycholoog, .... . Bij mensen met psychiatrische problemen werk ik altijd samen met een psychiater.

Omdat jij uniek bent is ook elke situatie anders.

Voor het effect van de therapie is het zeker in het begin wel belangrijk dat je regelmatig komt. 

creatieve therapie, zeflstandige praktijk, emblem,kindertherapie, kidnercoach, vakkenis, sociale problemen, depressie, burn out, advies, begeleiding, degelijk, betruwbaar, begeleiding, tips, individueel, samen, therapie, emblem
creatieve therapie, zelfstandige praktijk, vakkenis, emblem, advies, ondersteuning, begeleiding, burn out, depressie, zelfbeeld, angsten, sociale problemen, individueel, therapie, veilig, tijd en ruimte, oplossingen

Voor ouders en kinderen   is er een apart intake-moment. Ouders komen eerst zonder het kind naar het intake gesprek. Bij jongeren +13 zie ik eerst zonder de ouders, altijd in overleg. Als iedereen er een goed gevoel bij heeft dan starten we met de sessies. Bij kinderen volgt er ongeveer na 5 sessies weer een oudergesprek om terug te koppelen. Bij jongeren gebeurt dit altijd in overleg met de jongeren. Bij volwassenen wordt er permanent afgetoetst hoe de begeleiding ervaren wordt.

Belangrijk is ook dat uw kind weet waarom het naar 'Tijd Voor Ruimte'' komt. Neem samen al eens een kijkje op de 'kind-pagina' van deze site.

Gescheiden ouders kunnen elke apart een vragenlijst invullen en kunnen ook apart of met plus-ouder naar de intake/oudergesprekken komen.

Beroepsgeheim

Als therapeut werk ik altijd onder het beroepsgeheim, dat wil zeggen dat ik niemand vertel wat jij me zegt. Enkel als er iemand gevaar loopt ga ik dit eerst met jou overleggen en vertellen aan iemand die jullie verder kan helpen.