Verlies, Rouw & Emotionele Pijn

Kinderen en Jongeren :

Hoe graag we kinderen willen beschermen en behoeden tegen tegenslagen, verdriet en verlies, het hoort bij het leven, ook bij het leven van kinderen. Kinderen en jongeren gaan daar vaak heel anders mee om dan volwassenen. We merken regelmatig pas veel later moeilijk gedrag waar we als begeleider geen raad mee weten. Vaak is dan de oorzaak niet (meer) duidelijk, Meestal is er ook al veel vergeefs geprobeerd, ook door het kind zelf zodat meerdere partijen in het verhaal gefrustreerd geraken.  Het liefst willen we dat de problemen zo snel mogelijk stoppen en focussen we vooral op begrenzing van het gedrag. Maar hoe zit het, als dat gedrag uiting is van een groot (oud) innerlijk verdriet of van vastzittende pijn. Dan is het kind in nood en is er meer nodig. Als verdriet en emotionele pijn aan de basis ligt van 'normaal' rouwgedrag, signaalgedrag of ontspoord gedrag spreken we van het 'emotionele vat' dat volgelopen is en mogelijks ontploft is. Daar gaan we kijken wat er nodig is om het verlies, verdriet en pijn toe te laten op een manier die haalbaar is voor de hele context. We werken altijd stap voor stap op het ritme van uw kind/jongere, aan draagkracht, zorg, verbinding en herstel. Daarbij gebruiken we een grote waaier uit verschillende stromingen : speltherapie, pedagogie, kinderyoga, muziektherapie, beeldend werken, …

Lees meer ...

(Jong-)volwassenen :

Ook volwassenen kampen vaak met moeilijkheden wanneer een intense verlieservaring op hun weg komt. Een normaal rouwproces vergt tijd, aandacht en zorg. Stuk voor stuk dingen die in onze maatschappij niet altijd op de voorgrond staan. Het kan een hele steun betekenen als iemand met kennis van zaken die weg samen met jou gaat.

Soms krijgt iemand ook te maken met klachten, gedragingen of plotse bijzonderheden zonder aanwijsbare reden. Dat heeft niet zelden te maken met een verlieservaring uit het verleden die toen niet verwerkt mocht of kon worden. De hele weg terug gaan en alsnog de gebeurtenissen van toen een plek te mogen geven kan dan de nodige rust brengen in het nu. 

Lees meer ...

Naast een inspirerende lichte praktijkruimte kunnen we ook gebruik maken van groene tuin, met enkele rituele hoekjes.

Het kan gaan om zichtbaar verlies als :

 

* scheiding / sterfte / zelfdoding/ verhuis / pesterijen / trauma / depressie/ werkloosheid...

 

Het kan ook gaan om onzichtbaar verlies als :

 

* verlies van liefdevolle aandacht / verlies van (zelf)vertrouwen

* leven met (onzichtbare) beperkingen

* verlies van je vertrouwde plek in de wereld

* uitgestelde rouw

* onzichtbare vormen van sexueel of emotioneel misbruik

 

Het kan gaan om zaken die mensen opmerken en geen raad mee weten :

 

* concentratiestoornissen / geheugenstoornissen

* terugval in ontwikkeling

* last met realiteitsbesef / waanbeelden / flashbacks / verwarring

* ontspoorde emoties

* moeilijk of extreem gedrag en handelingen

 

Het kan ook gaan om lichamelijke klachten waar geen directe medische oorzaak voor gevonden kan worden :

 

* extreme vermoeidheid

* klachten als migraine, braken, spierpijn, hoofdpijn, sterke gewichtsschommelingen

* maag-en darmklachten

* ontlastingsincontinentie bij jonge kinderen

*  ...

kindercoaching
kindercoach
kindercoach
kindercoach

Beroepsgeheim

Als verlies-en rouwcounseler i.o. werk ik onder het beroepsgeheim. dat wil zeggen dat ik niet aan anderen vertel wat jullie me zeggen. Als je kind alleen naar de sessie komt vertel ik niet aan de ouders wat er precies gezegd wordt, en omgekeerd. Al worden jullie als ouders wel nauw betrokken bij het proces van je kind. Enkel als er iemand gevaar loopt ga ik dit met jou overleggen en vertellen aan iemand die jullie verder kan helpen.

Ik begeleid kinderen, jongeren en hun ouders met de Visie van het therapiecentrum 'De Bleekweide' en de Vives hogeschool waar ik de postgraduaatsopleiding voltooide.