VISIE

* Ieder kind, elke jongere en elk mens heeft het recht om gehoord, gezien en geholpen te worden op moeilijke momenten in zijn leven.

* Aan de basis voor elke begeleiding, coaching of therapie van kinderen liggen de universele rechten van het kind.

* Wat jij doet, voelt, denkt is belangrijk, in al je verhalen en relaties.  Jij krijgt grenzeloos respect en begrip, individueel en in groep. Er is tijd en ruimte om stil te staan, tijd en ruimte voor je eigen weg, herstel en groei.

* Ik geloof in de vaardigheden van ieder mens om te helen en zijn weg te vinden op zijn eigen tempo. Door het ontwikkelen van eigen draagkracht en veerkracht met ieders unieke talenten en mogelijkheden, komen we hier en nu, dichter bij wat nodig is. Verleden en toekomst kunnen ook een plek binnen de begeleiding krijgen, net als de hele context.

* Het proces en beleving van ieder individu staat centraal. Ook in de groepswerking ligt de nadruk niet meteen op meetbare of zichtbare resultaten. Ik open groeiruimte waarbinnen vaardigheden zich kunnen ontwikkelen. De veerkracht en daadkracht die nodig is om dingen uit te proberen wordt positief benoemd, ook al lukt het soms (nog) niet.

* Ouders worden betrokken en begeleid in het traject van hun kinderen. Cliënten nemen zelf ook verantwoordelijkheid op voor hun eigen proces.

* Probleemgedrag is ook vaak signaalgedrag. Ik tracht dan een vertaling te maken van het signaal, en een brug te zijn tussen de betrokkenen. Zo werken we toe naar een werkbare en leefbare oplossing.

* Ik vertrek vanuit een holistische visie op de mens. Kort gezegd betekent dat dat emoties, gedachten, en het lichaam één geheel vormen. De delen staan voortdurend in verbinding. Op moeilijke momenten in je leven helpt het om die balansen te proberen herstellen voor een beter welbevinden.

* Ik werk met een integratieve visie op coaching en therapie, dwz dat er meerdere stromingen, technieken en werkvormen uit de psychologie, psychotherapie en de (ped)agogie aangewend worden. Afgestemd op jou en de hulpvraag zullen factoren rondom jou, ook jouw traject kunnen beïnvloeden.