Werkwijze :

Bij tijdvoorruimte.nu kan je terecht na afspraak via de contact-pagina. Dat kan op eigen initiatief of na doorverwijzing van huisarts, CLB, leerkracht, ... . . Je kan me ook elke maandag bellen tussen 19u en 20u op het nummer 0497 117437. Jongeren kunnen ook op eigen initiatief contact opnemen. 

Voor kinderen tot ongeveer 13 jaar komen eerst de ouders voor een intake-gesprek. Kinderen die ouder zijn kunnen ook eerste zelf naar een intake komen. Zo bevorder ik de noodzakelijke vertrouwensband en kan ik heel dicht bij de jongere, zijn beleving en emoties blijven. Na één of twee sessies nodig ik dan ook de ouders uit om in overleg met de jongere terug te koppelen.

Alvorens je naar de intake komt, mag je naar eigen aanvoelen, een verkennende vragenlijst in, dit om me gerichter te kunnen voorbereiden. Samen bespreken we de bezorgdheden en plaatsen die in de context van je leven. We stemmen wederzijdse verwachtingen op elkaar af. Als we er beide een goed gevoel rond hebben starten we de coaching : uw kind/de jongere komt op een afgesproken tijdstip naar de praktijk. Daar gaan we kijken wat er nodig is om het verlies, verdriet en pijn toe te laten op een manier die haalbaar is voor de hele context. We werken altijd stap voor stap op het ritme van uw kind/jongere, aan draagkracht, zorg, verbinding en herstel. Daarbij gebruiken we een grote waaier uit verschillende stromingen : speltherapie, pedagogie, kinderyoga, muziektherapie, beeldend werken, … De brede visie op verlies en rouw bij kinderen en jongeren (De 2 stoelen, het emotionele vat, ... ) kan je terugvinden bij de bleekweide.be.

Naast een inspirerende lichte praktijkruimte kunnen we ook gebruik maken van groene tuin, met enkele rituele hoekjes. Na een traject van ongeveer vijf kindersessies koppelen we terug tijdens een oudergesprek. Van daaruit wordt dan bekeken hoe het verdere verloop van de begeleiding er kan uitzien. Het kan ook zijn dat jullie na een eerste blok van 5 sessies alleen verder kunnen. Omdat elk kind en elke situatie uniek is, kan hier in overleg ook van afgeweken worden. Voor het effect van de therapie is het belangrijk regelmatig te komen.

Op vraag werk ik samen met andere betrokkenen, CLB, leerkrachten, psycholoog,.... . Bij kinderen/jongeren met psychiatrische problemen werk ik altijd samen met een psychiater.

Gescheiden ouders kunnen elke apart een vragenlijst invullen en ook apart of met plus-ouder naar de intake/oudergesprekken komen.

Tarieven :

Elke sessie duurt ongeveer een uur.

Administratietijd en supervisietijd is inbegrepen in de kosten.

Oudergesprek/intake ouders/intake jongere : € 55.

Individuele sessie kind/jongere: € 55.

korting : Bij vastleggen en betaling van het traject van 5 kindersessies voor aanvang van de eerste kindersessie betaal je € 50.( totaalkost voor 5 sessies : € 250 ipv € 275)

Een gesprek of sessie op verplaatsing : € 65. + vervoersonkosten : € 0,36 / km

Alle materialen zijn inbegrepen.

Afspraken die niet kunnen doorgaan mogen ten laatste 24u van tevoren geannuleerd worden per sms of per mail. Afspraken die vergeten worden, worden aangerekend.

Betalen kan cash, via mobiele overschrijving, met de payconiq-app/QR-code en met een gewone overschrijving. Op het einde van een begeleiding kan een factuur opgemaakt worden.

Er is voorlopig nog geen tussenkomst van het Ziekenfonds.

kindercoach