Werkwijze :

Je kan terecht bij Tijd Voor Ruimte na afspraak. Dat kan op eigen initiatief of na doorverwijzing van huisarts, CLB, leerkracht, ... .

Je kan me mailen via het contactformulier of bellen op maandag tussen 19u en 20u op het nummer +32 497 11 74 37.

1.  Nog voor het intake-gesprek stuur ik je vrijblijvend een verkennende vragenlijst.

2. Ouders komen eerst zonder het kind naar een intake gesprek. De bezorgdheden en verwachtingen worden besproken. Jongeren + 13 zie ik eerst zonder de ouders. Zo bevorder ik de noodzakelijke vertrouwensband en kan ik heel dicht bij de jongere, zijn beleving en emoties blijven. Na één of twee sessies nodig ik dan ook de ouders uit om in overleg met de jongere terug te koppelen. Volwassenen houden ook eerst een intake-gesprek alvorens het eigenlijke traject wordt opgestart.

3. Je komt op het afgesproken tijdstip alleen naar de eerste verkennende sessie. Als iedereen een goed gevoel bij de samenwerking heeft kan er een traject worden opgestart.

4. Bij kinderen volgt er ongeveer na 5 sessies weer een oudergesprek om het verloop en het vervolg te bespreken. Bij jongeren gebeurt dit in overleg met de jongeren. Bij volwassenen wordt er permanent afgetoetst hoe de begeleiding ervaren wordt.

***

Op vraag werk ik samen met andere betrokkenen, CLB, leerkrachten, psycholoog, .... . Bij kinderen/jongeren/volwassenen met psychiatrische problemen werk ik altijd samen met een psychiater.

Gescheiden ouders kunnen elke apart een vragenlijst invullen en kunnen ook apart of met plus-ouder naar de intake/oudergesprekken komen.

Tarieven :

Kinderen/Jongeren/Volwassenen 

Intakegesprek - gewone individuele sessie - sessie met meerdere personen : € 65

Traject-korting : Bij vastleggen en betaling van een wekelijks of 2-wekelijks traject van

5 individuele sessies betaal je € 60 / (totaalkost voor 5 sessies : € 300 ipv € 325)

Een gesprek of sessie op verplaatsing : € 80. (+ verplaatsingsonkosten € 0,41/km)

Elke sessie duurt ongeveer 55minuten. Alles is inbegrepen : 

opruim, ontsmetten, administratie, supervisie en alle materialen.

Bekijk zeker ook even de Aandachtspunten ivm Corona.

Respecteer het beginuur/einduur van uw sessie. Er is géén wachtplaats aan de praktijk.

Afspraken die niet kunnen doorgaan kunnen ten laatste 24u van tevoren kosteloos geannuleerd worden per sms of per mail. Minder dan 24u vooraf annuleren vereist een doktersattest. Afspraken die vergeten worden, worden aangerekend.

Betalen kan cash, via mobiele overschrijving of met de payconiq-app/QR-code.

Wens je een factuur, vraag het dan bij het begin van de begeleiding.

Er is voorlopig nog geen tussenkomst van het Ziekenfonds.

kindercoach

Terug naar Verlies & Rouw