Werkwijze :

Je kan terecht bij Tijd Voor Ruimte na afspraak. Dat kan op eigen initiatief of na doorverwijzing van huisarts, CLB, leerkracht, ... .

Je kan me bellen op maandag tussen 19u en 20u op het nummer +32 497 11 74 37.

1.  Nog voor het intake-gesprek stuur ik je vrijblijvend een verkennende vragenlijst.

2. Ouders komen eerst zonder het kind naar een intake gesprek. De bezorgdheden en verwachtingen worden besproken. Jongeren + 13 zie ik eerst zonder de ouders. Zo bevorder ik de noodzakelijke vertrouwensband en kan ik heel dicht bij de jongere, zijn beleving en emoties blijven. Na één of twee sessies nodig ik dan ook de ouders uit om in overleg met de jongere terug te koppelen. Volwassenen houden ook eerst een intake-gesprek alvorens het eigenlijke traject wordt opgestart.

3. Je kind of je zelf komt op het afgesproken tijdstip alleen naar de eerste verkennende sessie. Als iedereen een goed gevoel bij de samenwerking heeft kan er een traject worden opgestart.

4. Bij kinderen volgt er ongeveer na 5 sessies weer een oudergesprek om het verloop en het vervolg te bespreken. Bij jongeren gebeurt dit in overleg met de jongeren. Bij volwassenen wordt er permanent afgetoetst hoe de begeleiding ervaren wordt.

***

Als je wil werk ik samen met andere betrokkenen, CLB, leerkrachten, psycholoog, .... . Bij kinderen/jongeren/volwassenen met psychiatrische problemen werk ik altijd samen met een psychiater.

Gescheiden ouders kunnen elke apart een vragenlijst invullen en kunnen ook apart of met plus-ouder naar de intake/oudergesprekken komen.

 

 

Tarieven :

Elke sessie duurt ongeveer 55minuten. Ontsmetten, opruimAdministratie, supervisie en alle materialen zijn inbegrepen in de kosten.

Bekijk zeker ook even de Aandachtspunten ivm Corona.

Gelieve het beginuur van uw individuele sessies steeds te respecteren. Er is géén wachtplaats aan de praktijk.

Afspraken die niet kunnen doorgaan kunnen ten laatste 24u van tevoren kosteloos geannuleerd worden per sms of per mail. Minder dan 24u vooraf annuleren vereist een doktersattest. Afspraken die vergeten worden, worden aangerekend.

Betalen kan cash, via mobiele overschrijving of met de payconiq-app/QR-code.

Op het einde van een begeleiding kan een factuur opgemaakt worden. / Er is voorlopig nog geen tussenkomst van het Ziekenfonds.

Kinderen/Jongeren - 18 jaar

Intake ouder(s) - Oudergesprek : € 55. - Intake Kind/Jongere - sessie : € 55.

Traject-korting : Bij vastleggen en betaling van het traject van 5 wekelijkse of 2-wekelijkse kindersessies betaal je € 50 / (totaalkost voor 5 sessies : € 250 ipv € 275)

Een gesprek of sessie op verplaatsing : € 65. (+ verplaatsingsonkosten € 0,36/km)

 

 

kindercoach

Volwassenen + 18 jaar

Intakegesprek - gewone sessie € 60

Traject-korting : Bij vastleggen en betaling van het traject van 5 wekelijkse of 2-wekelijkse sessies  betaal je € 55 /totaalkost voor 5 sessies : € 275 ipv € 300)

Een gesprek of sessie op verplaatsing : € 70. (+ verplaatsingsonkosten € 0,36/km)